×

Bireysel Sonuç Sorgulama

×
Diğer Sonuçlarınız
Sonuç

MADx ALEX2 (Allergy Explorer) Moleküler Alerji Testi

 MADx ALEX2 (Allergy Explorer) Moleküler Alerji Testi

Moleküler Alerji Testi 

Günümüzde yeni geliştirilen alerji testi olan Moleküler alerji testi ile artık alerjik hastalıkların teşhisi daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.  Bu testle çok az bir kan ile nano teknoloji ile yapılan bu testle kişinin alerjisi varsa  klasik alerji testleri ile elde edemediğimiz çok önemli bilgiler vermektedir. 300 adet alerjiye neden olan madde ve alerjik madde bileşenlerine karşı alerjiyi saptamakta ve bunun yanında kişinin alerjik yapısı konusunda bilgi sağlayan Ig E değerini de saptayabilmesi nedeniyle çok önemli bir testtir.

Moleküler Alerji Testi Nedir?

Moleküler Alerji Testi kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite, arı gibi çeşitli alerjenlere karşı spesifik IgE miktarını ölçerek vücudumuzun hem tüm solunum yolu hem de tüm besin alerjilerini ve alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen yeni nesil multiplex alerji testidir.

Moleküler alerji testi Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Testi (ELİSA) tabanlı, nano teknoloji temelinde yapılan ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış multiplex alerji testi yöntemidir.  Alerjen ekstraktları ve moleküler alerjenlerden oluşan test panellerimizin bileşimine dayanarak, her hastanın duyarlılık durumunun neredeyse tam bir resmi elde edilir.

Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılır?

MADx ALEX², tescilli nano boncuk teknolojimize dayanmaktadır.  Solunum yolu alerjileri yapan alerjenler ve besin alerjenlerinin özütleri ve ayrıca içindeki moleküllere yani bileşenlerine karşı alerjiler nano teknoloji kullanılarak tespit edilmektedir. Her alerjen (ekstre veya moleküler alerjen) üretim için ayrı ayrı optimize edilmiştir.

MADx ALEX² tahlil protokolü, spesifik IgE sonuçlarınızı temizleyecek, çapraz reaktif karbonhidrat belirleyicilere (CCD'ler) karşı yönlendirilen güçlü bir IgE antikorları inhibitörünü entegre eder. Bu, CCD pozitif hastaların hekimleri için yorum yükünü azaltır ve test sonuçlarımızın özgüllüğünü artırır.

Ayrıca, bulut tabanlı analiz yazılımımız RAPTOR SERVER, sonuç seçiminde tam esneklik sağlar ve her pozitif test sonucu için RAVEN yorumlama kılavuzu ile birlikte gelmektedir.

Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

* Moleküler alerji testi alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için,

* Standart alerji testlerinde alerjiye neden olan alerjeni  saptanamayan çocuk ve yetişkinlerde  daha kapsamlı alerji testiyle nadir alerjenlerin saptaması için

* Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,

* Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,

* Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,

* Çoklu gıda alerjisi olanlarda daha kapsamlı alerji testi ile besin alerjilerinin daha kapsamlı yapılması için,

* Besin alerjisi olan çocuklarda besinlerin içindeki bileşenleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

* Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için Moleküler alerji testi yapılabilir.

Moleküler Alerji Testi ile Saptanabilen Alerjiler Nelerdir?

Moleküler alerji testi ile havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda  alerjik maddelerin bileşenlerine (Molekülerine) karşı alerjiler saptanmaktadır. Moleküler Alerji Testi ile yaklaşık 300 alerjik madde (117 özüt, 178 molekül, CCD ve 4 kontrol)  ve alerjik madde bileşenlerine bakılarak kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

Bu test ile ayrıca vücudun alerjik yapısını kabaca gösteren IgE seviyesi saptanmaktadır.

MADx ALEXMoleküküler alerji testi çok kapsamlı multiplex alerji testidir.

Moleküler Alerji Testi Neden Daha Doğru Sonuç Veriyor?

Moleküler Alerji testi ile Çapraz Reaksiyona neden olan karbonhidrat yapısındaki maddeler ortadan kaldırıldığı için daha doğru sonuç vermektedir.

Ayrıca moleler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır.

Etkili Alerji Aşısı: Moleküler Alerji Testi bileşene dayalı alerji aşısının yapılmasını sağlamaktadır.

Alerjiye neden olan maddelerin bileşenlerine karşı alerjinin saptanması da çok önemli bilgiler vermektedir. Bileşene dayalı alerji testiyle alerji aşıları daha güvenli sonuç vermektedir. Çünkü çapraz reaksiyonlara neden olan karbonhidrat yapısındaki bileşenler bu testle temizlenmektedir.

Ayrıca moleler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır. Bunun sonucu olarak da alerji aşısı içine sadece gerçek alerjenler konulması ve daha etkili bir alerji aşısı yapmasını mümkün olmaktadır.

Alerji ciddiyetini ve alerji aşısı etkisi konusunda bilgi sağlar

Moleküler alerji testi ayrıca moleküler yayılmayı da göstermekte ve alerjinin şiddeti hakkında da bilgi vermektedİr. Alerji ilk geliştiğinde bir kaç moleküle alerji mevcutken, zamanla moleküler yayılma olmakta ve başka moleküllere de alerji gelişmektedir. Bu da alerji aşısının etkili olup olmayacağı ve ne kadar sure alerji aşısı uygulanması konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Moleküler Alerji Testi Hangi Uzmanlarca Değerlendirilmelidir ve Deneyim Neden Önemlidir?

Moleküler alerji testi yeni geliştirilen bir test olup manuel veya tam otomatik yöntemlerle yapılan  bir testtir. Bu testi yapılması ve değerlendirilmesinde deneyim çok önemlidir.

Testin sonucunda çıkan değerlerin ne anlama geldiğini, gerçek alerjiler ile çapraz reaksiyonları ayırabilecek bilgiye sahip olan alerji uzmanlarınca yormlanması gereken bir testtir. Testin yorumlanması bilinmediği takdirde bu testin yapılmasının da hiçbir anlamı yoktur.

Moleküler alerji testi ile alerji saptanmaması özellikle gıda alerjileri için %100 alerji olmayacağı anlamına gelmez. Nadir de olsa gıda alerjisi olup da bu testte alerjisi çıkmayan sonuçların olmasından dolayı alerji testi sonucunun doktor tarafından değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda deri testi ve yükleme testinin ayrıca yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Moleküler Alerji Testi İle Saptanamayan Alerjiler Nelerdir?

* IgE’ye bağlı olmayan yani non-IgE’ye bağlı alerjik hastalıklarda sonuç vermez

* Kakada mukus ve kan olanlarda alerji nedeni bu testle saptanamaz

* Gıda alımından 6 saatten daha geç veya 1-2 gün sonra belirti gösterenlerde bu test sonuç vermez

* Hafif egzaması olanlarda bu testte alerji çıkma ihtimali düşüktür.

* Besin intoleransı hakkında sonuç vermez

* İlaç alerjisinde fayda olmaz

* Gaz ağrısı, kabızlık gibi durumlarda bu testin faydası olmaz

* Gıdaya bağlı karın ağrısında fayda sağlamaz

* Parfüm alerjilerinde sonuç vermez

* Temasa bağlı alerjilerde bu testte alerji çıkmaz. Latekse bağlı alerjiler detaylı bir şekilde çıkar

* Daha önce kanda ve alerji deri testinde yapılan gıdalara ve solunum alerjilerine karşı alerji çıkmayanlarda bu testte de alerji çıkmaz. Alerji testinde bakılmamış alerjenlere karşı alerji varsa IgE’ye bağlı olanlar çıkabilir

Sonuç Olarak Moleküler Alerji Testi

* Yeni geliştirilen kapsamlı bir alerji testidir

* Kandan nano teknoloji ile yapılan bir alerji testidir

* Tek bir testle kişinin tüm alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

* Çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırarak doğru bir alerji testi sağlamaktadır,

* Gerçek alerjileri ve çapraz reaksiyon yapan maddeleri saptayarak daha güçlü alerji aşısı yapılmasını sağlamaktadır,

* Alerjiye neden olan bileşenlere karşı da alerjiyi saptaması nedeniyle;

* Alerjinin şiddeti,

* Ne kadar süre devam edeceği,

* Fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu,

* Moleküler yayılmayı saptayarak alerjinin ciddiyeti ve alerji aşısının etkisi hakkında bilgi sağlar,

* Alerjen bileşenlerine alerji saptanmasıyla hangi besinlere çapraz reaksiyon yapabileceği ve fırınlama ile alerjinin kaybolup kaybolmayacağı konusunda bize bilgi sağlar,

* Alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar vermekte ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil alerji testidir.

Çok az bir kan ile test yapılmaktadır. 300 adet alerji maddesi ve bileşene karşı alerji saptayan bu testin Türkiye’de yapılabilmesini sağladığımız için çok mutluyuz.

MADx ALEX2 (ALLERGY EXPLORER)

MOLEKÜLER ALERJİ TESTİ LİSTESİ

No

Alerjenler Türkçe

 

Alerjenler

İngilizce

Bilimsel İsim

Bileşen

Ö/M

Biyokimyasal Fonksiyon

Akarlar

1

Ev tozu akarı (Amerikan)

American house dust mite

Dermatophagoides farinae

Der f 1

M

Sistin proteaz

2

Ev tozu akarı (Amerikan)

American house dust mite

Dermatophagoides farinae

Der f 2

M

NPC' Ailesi

3

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 1

M

Sistin proteaz

4

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 2

M

NPC' Ailesi

5

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 5

M

Bilinmiyor

6

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 7

M

Ev Akarları, Grup 7

7

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 10

M

Tropomiyozin

8

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 11

M

Miyozin, Ağır zincir

9

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 20

M

Arjinin kinaz

10

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 21

M

Bilinmiyor

11

Ev tozu akarı (Avrupa)

European house dust mite

Dermatophagoides pteronyssinus

Der p 23

M

Peritrofin benzeri protein

Depo Akarları

12

Blomia tropicalis

Blomia tropicalis

Blomia tropicalis

Blo t 5

M

Ev akarı, Grup 5

13

Blomia tropicalis

Blomia tropicalis

Blomia tropicalis

Blo t 10

M

Tropomiyozin

14

Blomia tropicalis

Blomia tropicalis

Blomia tropicalis

Blo t 21

M

Bilinmiyor

15

Glycyphagus domesticus

Glycyphagus domesticus

Glycyphagus domesticus

Gly d 2

M

NPC' Ailesi

16

Saman akarı

Lepidoglyphus destructor

Lepidoglyphus destructor

Lep d 2

M

NPC' Ailesi

17

Tyrophagus putrescentiae

Tyrophagus putrescentiae

Tyrophagus putrescentiae

Tyr p

Ö

 

18

Tyrophagus putrescentiae

Tyrophagus putrescentiae

Tyrophagus putrescentiae

Tyr p 2

M

NPC' Ailesi

19

Un akarı

Acarus siro

Acarus siro

Aca s

Ö

 

Mayalar

20

Ekmek mayası

Baker's yeast

Saccharomyces cerevisiae

Sac c

Ö

 

21

Malassezia sympodialis

Malassezia sympodialis

Malassezia sympodialis

Mala s 5

M

Bilinmiyor

22

Malassezia sympodialis

Malassezia sympodialis

Malassezia sympodialis

Mala s 6

M

Siklofilin

23

Malassezia sympodialis

Malassezia sympodialis

Malassezia sympodialis

Mala s 11

M

Mn Süperoksit dismutaz

Küfler

24

Alternaria alternata

Alternaria alternata

Alternaria alternata

Alt a 1

M

Alt a 1-Ailesi

25

Alternaria alternata

Alternaria alternata

Alternaria alternata

Alt a 6

M

Enolaz

26

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Asp f 1

M

Mitogillin Ailesi

27

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Asp f 3

M

Peroksizomal protein

28

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Asp f 4

M

Bilinmiyor

29

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Asp f 6

M

Mn Süperoksit dismutaz

30

Cladosporium herbarum

Cladosporium herbarum

Cladosporium herbarum

Cla h

Ö

 

31

Cladosporium herbarum

Cladosporium herbarum

Cladosporium herbarum

Cla h 8

M

Kısa zincirli dehidrogenaz

32

Penicilium chrysogenum

Penicillium chrysogenum

Penicillium chrysogenum

Pen ch

Ö

 

Çim Polenleri

33

Bahia Çimeni

Bahia grass

 

Paspalum notatum

Pas n

Ö

 

34

Çavdarı poleni

Rye

 

Secale cereale

Sec c_pollen

Ö

 

35

Çayırotu

Timothy

Phleum pratense

Phl p 1

M

Beta-Ekspansin

36

Çayırotu

Timothy

Phleum pratense

Phl p 2

M

Ekspansin

37

Çayırotu

Timothy

Phleum pratense

Phl p 5.0101

M

Çim Grubu 5/6

38

Çayırotu

Timothy

Phleum pratense

Phl p 6

M

Çim Grubu 5/6

39

Çayırotu

Timothy

Phleum pratense

Phl p 7

M

Polkalsin

40

Çayırotu

Timothy

Phleum pratense

Phl p 12

M

Profilin

41

İngiliz çimi

Perennial ryegrass

Lolium perenne

Lol p 1

M

Beta-Ekspansin

42

Köpek dişi ayrığı

Bermuda grass

Cynodon dactylon

Cyn d

Ö

 

43

Köpek dişi ayrığı

Bermuda grass

Cynodon dactylon

Cyn d 1

M

Beta-Ekspansin

44

Sazlık

Common reed

Phragmites communis

Phr c

Ö

 

Ağaç Polenleri

45

Akasya

Acacia

Acacia mimosa

Aca m

Ö

 

46

Akdeniz Selvi Ağacı

Cypress

Cupressus arizonica

Cup a 1

M

Pektat Liyaz

47

Cennet Ağacı

Tree of Heaven

Ailanthus altissima

Ail a

Ö

 

48

Ceviz poleni

Walnut pollen

Juglans regia Weed Poll

Jug r_pollen

Ö

 

49

Çınar ağacı

London plane tree

Platanus acerifolia

Pla a 1

M

Bitki intervazı

50

Çınar ağacı

London plane tree

Platanus acerifolia

Pla a 2

M

Poligalakturonaz

51

Çınar ağacı

London plane tree

Platanus acerifolia

Pla a 3

M

nsLTP

52

Dişbudak ağacı

Ash

Fraxinus excelsior

Fra e

Ö

 

53

Dişbudak ağacı

Ash

Fraxinus excelsior

Fra e 1

M

Le e 1-Ailesi

54

Dut

Mulberry

Morus rubra

Mor r

Ö

 

55

Fındık poleni

Hazel pollen

Corylus avellana

Cor a_pollen

Ö

 

56

Fındık poleni

Hazel pollen

Corylus avellana

Cor a 1.0103

M

PR-10

57

Hurma ağacı

Date palm

Phoenix dactylifera

Pho d 2

M

Profilin

58

Huş ağacı

Silver birch

Betula verrucosa

Bet v 1

M

PR-10

59

Huş ağacı

Silver birch

Betula verrucosa

Bet v 2

M

Profilin

60

Huş ağacı

Silver birch

Betula verrucosa

Bet v 6

M

Izoflavon redüktaz

61

Japon çamı

Sugi

Cryptomeria japonica

Cry j 1

M

Pektat Liyaz

62

Karaağaç

Elm

Ulmus campestris

Ulm c

Ö

 

63

Kavak

Cottonwood

 

Populus nigra

Pop n

Ö

 

64

Kayın ağacı

Beech

 

Fagus sylvatica

Fag s 1

M

PR-10

65

Kızılağaç

Alder

Alnus glutinosa

Aln g 1

M

PR-10

66

Kızılağaç

Alder

Alnus glutinosa

Aln g 4

M

Polkalsin

67

Paper mulberry ağacı

Paper mulberry

Broussonetia papyrifera

Bro pa

Ö

 

68

Sedir ağacı

Mountain cedar

Juniperus ashei

Jun a

Ö

 

69

Servi ağacı

Cypress

Cupressus sempervirens

Cup s

Ö

 

70

Zeytin

Olive

Olea Europaea

Ole e 1

M

Le e 1-Ailesi

71

Zeytin

Olive

Olea Europaea

Ole e 9

M

1,3 β Glucanase

Yabani Ot Polenleri

72

Kali Turgida

Russian thistle

Salsola kali

Sal k

Ö

 

73

Kali Turgida

Russian thistle

Salsola kali

Sal k 1

M

Pektin Metilesteraz

74

Kanaryaotu

Ragweed

Ambrosia artemisiifolia

Amb a

Ö

 

75

Kanaryaotu

Ragweed

Ambrosia artemisiifolia

Amb a 1

M

Pektat Liyaz

76

Kanaryaotu

Ragweed

Ambrosia artemisiifolia

Amb a 4

M

Bitki defensin

77

Kazayağı

Lamb's quarter

Chenopodium album

Che a

Ö

 

78

Kazayağı

Lamb's quarter

Chenopodium album

Che a 1

M

Le e 1-Ailesi

79

Kenevir

Hemp

Cannabis sativa

Can s

Ö

 

80

Kenevir

Hemp

Cannabis sativa

Can s 3

M

nsLTP

81

Misk otu

Mugwort

Artemisia vulgaris

Art v

Ö

 

82

Misk otu

Mugwort

Artemisia vulgaris

Art v 1

M

Bitki defensin

83

Misk otu

Mugwort

Artemisia vulgaris

Art v 3

M

nsLTP

84

Yapışkan otu

Wall pellitor

Parietaria judaica

Par j

Ö

 

85

Yapışkan otu

Wall pellitor

Parietaria judaica

Par j 2

M

nsLTP

86

Yer fesleğeni

Annual mercury

Mercurialis annua

Mer a 1

M

Profilin

87

Isırgan otu

Nettle

Urtica dioica

 

 

 

88

Dar yapraklı sinirli ot

Ribwort

Plantago lanceolata

Pla l

Ö

 

89

Dar yapraklı sinirli ot

Ribwort

Plantago lanceolata

Pla l 1

M

 

90

Amarant

Pigweed

Amaranthus retroflexus

Ama r

Ö

 

Bakliyat

91

Bezelye

Pea

Pisum sativum

Pis s

Ö

 

92

Fasülye

White bean

Phaseolus vulgaris

Pha v

Ö

 

93

Mercimek

Lentil

Lens culinaris

Len c

Ö

 

94

Nohut

Chickpea

Cicer arietinus

Cic a

Ö

 

95

Soya

Soy

Glycine max

Gly m 4

M

PR-10

96

Soya

Soy

Glycine max

Gly m 5

M

7/8S Globülin

97

Soya

Soy

Glycine max

Gly m 6

M

11S Globülin

98

Soya

Soy

Glycine max

Gly m 8

M

2S Albümin

99

Yer fıstığı

Peanut

Arachis hypogaea

Ara h 1

M

7/8S Globülin

100

Yer fıstığı

Peanut

Arachis hypogaea

Ara h 2

M

2S Albümin

101

Yer fıstığı

Peanut

Arachis hypogaea

Ara h 3

M

11S Globülin

102

Yer fıstığı

Peanut

Arachis hypogaea

Ara h 6

M

2S Albümin

103

Yer fıstığı

Peanut

Arachis hypogaea

Ara h 8

M

PR-10

104

Yer fıstığı

Peanut

Arachis hypogaea

Ara h 9

M

nsLTP

105

Yer fıstığı

Peanut

Arachis hypogaea

Ara h 15

M

Oleosin

Tahıllar

106

Acı bakla tohumu

Lupine seed

Lupinus albus

Lup a

Ö

 

107

Arpa

Barley

Hordeum vulgare

Hor v

Ö

 

108

Buğday

Wheat

Triticum aestivum

Tri a aA_TI

M

Alfa-Amilaz Tripsin-İnhibitör

109

Buğday

Wheat

Triticum aestivum

Tri a 14

M

nsLTP

 

Buğday

Wheat

Triticum aestivum

Tri a 19

M

Omega-5 Gliadin

110

Çavdar

Cultivated rye

Secale cereale

Sec c_flour

Ö

 

111

Darı

Millet

Panicum miliaceum

Pan m

Ö

 

112

Karabuğday

Buckwheat

Fagopyrum esculentum

Fag e

Ö

 

113

Karabuğday

Buckwheat

Fagopyrum esculentum

Fag e 2

M

2S Albümin

114

Kavuzlu buğday

 

 

Tri s

Ö

 

115

Kinoa

Quinoa

Chenopodium quinoa

Che q

Ö

 

116

Mısır

Corn, cereal

Zea mays

Zea m

Ö

 

117

Mısır

Corn, cereal

Zea mays

Zea m 14

M

nsLTP

118

Pirinç

Rice

Oryza sativa

Ory s

Ö

 

119

Yulaf

Oat

Avena sativa

Ave s

Ö

 

Baharatlar

120

Anason

Anise

Pimpinella anisum

Pim a

Ö

 

121

Hardal

Mustard Brassica

Sinapis spp.

Sin

Ö

 

122

Hardal

Mustard Brassica

Sinapis spp.

Sin a 1

M

2S Albümin

123

Kekik

Oregano

Origanum vulgare

Ori v

Ö

 

124

Kırmızı biber

Paprika

Capsicum annuum

Cap a

Ö

 

125

Kimyon

Caraway

Carum carvi

Car c

Ö

 

126

Maydanoz

Parsley

Petroselinum crispum

Pet c

Ö

 

Meyveler

127

Armut

Pear

Pyrus communis

Pyr c

Ö

 

128

Çilek

Strawberry

Fragaria ananassa

Fra a 1+3

M

PR-10+LTP

129

Elma

Apple

Malus domestica

Mal d 1

M

PR-10

130

Elma

Apple

Malus domestica

Mal d 2

M

TLP

131

Elma

Apple

Malus domestica

Mal d 3

M

nsLTP

132

İncir

Fig

Ficus carica

Fic c

Ö

 

133

Kavun

 

 

Cuc m 2

M

Profilin

134

Kiraz

Cherry

Prunus spp

Pru av

Ö

 

135

Kivi

Kiwi

Actinidia deliciosa

Act d 1

M

Sistin proteaz

136

Kivi

Kiwi

Actinidia deliciosa

Act d 2

M

TLP

137

Kivi

Kiwi

Actinidia deliciosa

Act d 5

M

Kiwellin (Kivi proteini)

138

Kivi

Kiwi

Actinidia deliciosa

Act d 10

M

nsLTP

139

Mango

Mango

Mangifera indica

Man i

Ö

 

140

Muz

Banana

Musa acuminata

Mus a

Ö

 

141

Papaya

Papaya

Carica papaya

Car p

Ö

 

142

Portakal

Orange

Citrus sinensis

Cit s

Ö

 

143

Şeftali

Peach

Prunus persica

Pru p 3

M

nsLTP

144

Üzüm

Grape

Vitis vinifera

Vit v 1

M

nsLTP

145

Yabanmersini

Blueberry

Vaccinium myrtillus

Vac m

Ö

 

Sebzeler

146

Avokado

Avocado

Persea americana

Pers a

Ö

 

147

Domates

Tomato

Solanum lycopersicum

Sola l

Ö

 

148

Domates

Tomato

Solanum lycopersicum

Sola l 6

M

nsLTP

149

Havuç

Carrot

Daucus carota

Dau c

Ö

 

150

Havuç

Carrot

Daucus carota

Dau c 1

M

PR-10

151

Kereviz

Celery

Apium graveolens

Api g 1

M

PR-10

152

Kereviz

Celery

Apium graveolens

Api g 2

M

nsLTP

153

Kereviz

Celery

Apium graveolens

Api g 6

M

nsLTP

154

Patates

Potato

Solanum tuberosum

Sol t

Ö

 

155

Sarımsak

Garlic

Allium sativum

All s

Ö

 

156

Soğan

Onion

Allium cepa

All c

Ö

 

Kuruyemişler

157

Antep fıstığı

Pistachio

Pistacia vera

Pis v 1

M

2S Albümin

158

Antep fıstığı

Pistachio

Pistacia vera

Pis v 2

M

11S globulin subunit

159

Antep fıstığı

Pistachio

Pistacia vera

Pis v 3

M

7/8S Globülin

160

Avustralya fındığı

Macadamia

Macadamia integrifolia

Mac i 2S Albumin

M

2S Albümin

161

Avustralya fındığı

Macadamia

Macadamia integrifolia

Mac inte

Ö

 

162

Badem

Almond

Prunus dulcis

Pru du

Ö

 

163

Brezilya fındığı

Brazil nut

Bertholletia excelsa

Ber e

Ö

 

164

Brezilya fındığı

Brazil nut

Bertholletia excelsa

Ber e 1

M

2S Albümin

165

Ceviz

Walnut

Juglans regia

Jug r 1

M

2S Albümin

166

Ceviz

Walnut

Juglans regia

Jug r 2

M

7/8S Globülin

167

Ceviz

Walnut

Juglans regia

Jug r 3

M

nsLTP

168

Ceviz

Walnut

Juglans regia

Jug r 4

M

11S Globülin

169

Ceviz

Walnut

Juglans regia

Jug r 6

M

7/8S Globülin

170

Fındık

Hazelnut

Corylus avellana

Cor a 1.0401

M

PR-10

171

Fındık

Hazelnut

Corylus avellana

Cor a 8

M

nsLTP

172

Fındık

Hazelnut

Corylus avellana

Cor a 9

M

11S Globülin

173

Fındık

Hazelnut

Corylus avellana

Cor a 11

M

7/8S Globülin

174

Fındık

Hazelnut

Corylus avellana

Cor a 14

M

2S Albümin

175

Kaju

Cashew

Anacardium occidentale

Ana o

Ö

 

176

Kaju

Cashew

Anacardium occidentale

Ana o 2

M

11S Globülin

177

Kaju

Cashew

Anacardium occidentale

Ana o 3

M

2S Albümin

178

Pikan cevizi

Pecan walnut

Carya illinoinensis

Car i

Ö

 

Tohumlar

179

Ayçiçeği tohumu

Sunflower seed

Helianthus annuus

Hel a

Ö

 

180

Çemen tohumları

Fenugreek

Trigonella foenum-graecum

Tri fo

Ö

 

181

Haşhaş tohumu

Poppy seed

Papaver somniferum

Pap s

Ö

 

182

Haşhaş tohumu

Poppy seed

Papaver somniferum

Pap s 2S Albumin

M

2S Albümin

183

Kabak çekirdeği

Pumpkin seed

Cucurbita pepo

Cuc p

Ö

 

184

Susam

Sesame

Sesamum indicum

Ses i

Ö

 

185

Susam

Sesame

Sesamum indicum

Ses i 1

M

2S Albümin

Süt

186

At sütü

Mare's milk

Equus caballus

Equ c_milk

Ö

 

187

Deve sütü

Camel's milk

Camelus dromedarius

Cam d

Ö

 

188

İnek sütü

Cow's milk

Bos domesticus

Bos d_milk

Ö

 

189

İnek sütü

Cow's milk

Bos domesticus

Bos d 4

M

α-Laktalbümin

190

İnek sütü

Cow's milk

Bos domesticus

Bos d 5

M

β-Laktoglobülin

191

İnek sütü

Cow's milk

Bos domesticus

Bos d 8

M

Kasein

192

Keçi sütü

Goat's milk

Capra hircus

Cap h_milk

Ö

 

193

Koyun sütü

Sheep's milk

Ovis aries

Ovi a_milk

Ö

 

Yumurta

194

Yumurta beyazı

Egg white

Gallus domesticus

Gal d_white

Ö

 

195

Yumurta beyazı

Egg white

Gallus domesticus

Gal d 1

M

Ovomukoid

196

Yumurta beyazı

Egg white

Gallus domesticus

Gal d 2

M

Ovalbümin

197

Yumurta beyazı

Egg white

Gallus domesticus

Gal d 3

M

Ovotransferrin

198

Yumurta beyazı

Egg white

Gallus domesticus

Gal d 4

M

Lizozim C

199

Yumurta sarısı

Egg yolk

Gallus domesticus

Gal d_yolk

Ö

 

200

Yumurta sarısı

Egg yolk

Gallus domesticus

Gal d 5

M

Serum albümin

Balıklar/Deniz Ürünleri

201

Atlantik morinası

Atlantic cod

Gadus morhua

Gad m

Ö

 

202

Atlantik morinası

Atlantic cod

Gadus morhua

Gad m 1

M

β-Parvalbümin

203

Atlantik morinası

Atlantic cod

Gadus morhua

Gad m 2+3

M

β-Enolaz& Aldolaz

204

Atlantik uskumrusu

Atlantic mackerel

Scomber scombrus

Sco s

Ö

 

205

Atlantik uskumrusu

Atlantic mackerel

Scomber scombrus

Sco s 1

M

β-Parvalbümin

206

Deniztarağı

 

 

Pec spp.

Ö

 

207

Dev kaplan karides

Black-Tiger shrimp

Penaeus monodon

Pen m 1

M

Tropomiyozin

208

Dev kaplan karides

Black-Tiger shrimp

Penaeus monodon

Pen m 2

M

Arjinin kinaz

209

Dev kaplan karides

Black-Tiger shrimp

Penaeus monodon

Pen m 3

M

Miyozin, Hafif zincir

210

Dev kaplan karides

Black-Tiger shrimp

Penaeus monodon

Pen m 4

M

Sarkoplasmik Kalsiyum bağlayıcı protein

211

Istakoz

Lobster

Homarus gammarus

Hom g

Ö

 

212

İstridye

Oyster

Ostrea edulis

Ost e

Ö

 

213

Kahverengi karides

Brown shrimp

Crangon crangon

Cra c 6

M

Troponin C

214

Kalamar

Squid

Loligo spp.

Lol spp.

Ö

 

215

Karidesler karışık

Shrimp mix

Litopaenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum

Lit s

Ö

 

216

Kılıçbalığı

Swordfish

Xiphias gladius

Xip g 1

M

β-Parvalbümin

217

Midye

Common mussel

Mytilus edulis

Myt e

Ö

 

218

Pembe karides

Shrimp

 

Pan b

Ö

 

219

Ringa balığı

Atlantic herring

Clupea harengus

Clu h

Ö

 

220

Ringa balığı

Atlantic herring

Clupea harengus

Clu h 1

M

β-Parvalbümin

221

Ringa solucanı

Anisakis simplex

Anisakis simplex

Ani s 1

M

Kunitz serin proteaz inhibitörü

222

Ringa solucanı

Anisakis simplex

Anisakis simplex

Ani s 3

M

Tropomiyozin

223

Sazan balığı

Carp

Cyprinus carpio

Cyp c 1

M

β-Parvalbümin

224

Somon balığı

Salmon

Salmo salar

Sal s

Ö

 

225

Somon balığı

Salmon

Salmo salar

Sal s 1

M

β-Parvalbümin

226

Ton balığı

Tuna

Thunnus albacare

Thu a

Ö

 

227

Ton balığı

Tuna

Thunnus albacare

Thu a 1

M

β-Parvalbümin

228

Vatos balığı

Thornback ray

Raja clavata

Raj c

Ö

 

229

Vatos balığı

Thornback ray

Raja clavata

Raj c parvalbumin

M

α-Parvalbumin

230

Venus istiridyesi

Venus clam

Ruditapes spp.

Rud spp.

Ö

 

231

Yengeç

Crab

Chionoecetes spp.

Chi spp.

Ö

 

Etler

232

Acheta domesticus

House cricket

Acheta domesticus

Ach d

Ö

 

233

At et

Horse

Equus caballus

Equ c_meat

Ö

 

234

Domuz, et

Pig

Sus domesticus

Sus d_meat

Ö

 

235

Domuz, et

Pig

Sus domesticus

Sus d 1

M

Serum albümin

236

Göçmen çekirge

 

 

Loc m

Ö

 

237

Hindi

Turkey

Meleagris gallopavo

Mel g

Ö

 

238

Koyun

Lamb

Ovis aries

Ovi a_meat

Ö

 

239

Sığır, et

Beef

Bos domesticus

Bos d_meat

Ö

 

240

Sığır, et

Beef

Bos domesticus

Bos d 6

M

Serum albümin

241

Solucan

Mealworm

Tenebrio molitor

Ten m

Ö

 

242

Tavşan, et

Rabbit

Oryctolagus spp

Ory_meat

Ö

 

243

Tavuk

Chicken

Gallus domesticus

Gal d_meat

Ö

 

Karınca

244

Ateş karıncası

Fire ant venom

Solenopsis richteri & Solenopsis invicta

Sol spp.

Ö

 

Bal Arısı

245

Bal arası zehiri

Honey bee venom

Apis mellifera

Api m

Ö

 

246

Bal arası zehiri

Honey bee venom

Apis mellifera

Api m 1

M

Fosfolipaz A2

247

Bal arası zehiri

Honey bee venom

Apis mellifera

Api m 10

M

Icarapin Variant 2

Yaban Arısı

248

Avrupa kağıt yaban arısı zehiri

Paper wasp venom

Polistes dominulus

Pol d

Ö

 

249

Avrupa kağıt yaban arısı zehiri

Paper wasp venom

Polistes dominulus

Pol d 5

M

Antijen 5

250

Eşekarısı zehiri

Long -headed wasp venom

Dolichovespula spp.

Dol spp

Ö

 

251

Yaban arısı zehiri

Common wasp venom

Vespula vulgaris

Ves v

Ö

 

252

Yaban arısı zehiri

Common wasp venom

Vespula vulgaris

Ves v 1

M

Fosfolipaz A1

253

Yaban arısı zehiri

Common wasp venom

Vespula vulgaris

Ves v 5

M

Antijen 5

Hamamböceği

254

Alman hamamböceği

German cockroach

Blattella germanica

Bla g 1

M

Hamamböceği Grup 1

255

Alman hamamböceği

German cockroach

Blattella germanica

Bla g 2

M

Aspartil proteaz

256

Alman hamamböceği

German cockroach

Blattella germanica

Bla g 4

M

Lipokalin

257

Alman hamamböceği

German cockroach

Blattella germanica

Bla g 5

M

Glutatyon S-transferaz

258

Alman hamamböceği

German cockroach

Blattella germanica

Bla g 9

M

Arjinin kinaz

259

Hamamböceği (Amerikan)

American cockroach

Periplaneta americana

Per a

Ö

 

260

Hamamböceği (Amerikan)

American cockroach

Periplaneta americana

Per a 7

M

Tropomiyozin

Evcil Hayvanlar

261

Beyaz cüce hamster

Djungarian hamster

Phodopus sungorus

Phod s 1

M

Lipokalin

262

Erkek köpek idrarı

Dog, male urine (incl. Can f 5)

Canis familiaris

Can f_male urine

Ö

 

263

Fare, epitel

Rat

Rattus norvegicus

Mus m 1

M

Lipokalin

264

Kedi

Cat

Felis domesticus

Fel d 1

M

Uteroglobin

265

Kedi

Cat

Felis domesticus

Fel d 2

M

Serum albümin

266

Kedi

Cat

Felis domesticus

Fel d 4

M

Lipokalin

267

Kedi

Cat

Felis domesticus

Fel d 7

M

Lipokalin

268

Kobay faresi, epitel

Guinea pig

Cavia porcellus

Cav p 1

M

Lipokalin

269

Köpek

Dog

Canis familiaris

Can f_Fd1

M

Uteroglobin

270

Köpek

Dog

Canis familiaris

Can f 1

M

Lipokalin

271

Köpek

Dog

Canis familiaris

Can f 2

M

Lipokalin

272

Köpek

Dog

Canis familiaris

Can f 3

M

Serum albümin

273

Köpek

Dog

Canis familiaris

Can f 4

M

Lipokalin

274

Köpek

Dog

Canis familiaris

Can f 6

M

Lipokalin

275

Sıçan, epitel

Djungarian hamster

Phodopus sungorus

Rat n

Ö

 

276

Tavşan, epiteli

Rabbit

Oryctolagus cuniculus

Ory c 1

M

Lipokalin

277

Tavşan, epiteli

Rabbit

Oryctolagus cuniculus

Ory c 2

M

Lipofilin

278

Tavşan, epiteli

Rabbit

Oryctolagus cuniculus

Ory c 3

M

Uteroglobin

Çiftlik Hayvanları

279

At, epitel

Horse

Equus caballus

Equ c 1

M

Lipokalin

280

At, epitel

Horse

Equus caballus

Equ c 3

M

Serum albümin

281

At, epitel

Horse

Equus caballus

Equ c 4

M

Latherin

282

Domuz, epitel

Pig

Sus domesticus

Sus d_epithelia

Ö

 

283

Keçi, epitel

Goat

Capra hircus

Cap h_epithelia

Ö

 

284

Koyun, epitel

Sheep

Ovis aries

Ovi a_epithelia

Ö

 

285

Sığır

Cattle

Bos domesticus

Bos d 2

M

Lipokalin

Lateks

286

Lateks

Latex

Hevea brasiliensis

Hev b 1

M

Kauçuk uzama faktörü

287

Lateks

Latex

Hevea brasiliensis

Hev b 3

M

Küçük kauçuk parçacık proteini

288

Lateks

Latex

Hevea brasiliensis

Hev b 5

M

Bilinmiyor

289

Lateks

Latex

Hevea brasiliensis

Hev b 6.02

M

Pro-Hevein

290

Lateks

Latex

Hevea brasiliensis

Hev b 8

M

Profilin

291

Lateks

Latex

Hevea brasiliensis

Hev b 11

M

Sınıf 1 Chitinase

Ficus Ağacı

292

İncir ağacı familyası

Weeping fig

Ficus benjamina

Fic b

Ö

 

CCD

293

İnsan Laktoferrin

Hom s Lactoferrin

Hom s Lactoferrin

Hom s LF

M

CCD

Parazit

294

Güvercin kenesi

Pigeon tick

Argas reflexus

Arg r 1

M

Lipokalin

NA

295

NA

 

 

tIgE

 

 

Diğer Alerjenler

296

Sıçan tüyü

Golden hamster

Mesocricetus auratus

Mes a 1

 

Lipocalin

297

Fındık

Hazelnut

Corylus avellana

Cor a 12

 

Oleosin

298

Zeytin

Olive

Olea Europaea

Ole e 7

 

nsLTP

299

Şeftali

Peach

Prunus persica

Pru p 7

 

Gibberellin-regulated protein

300

Antep Fıstığı

Pistachio

Pistacia vera

rPis v 4

 

Mn Superoxid-Dismutase

Not: Özüt(Ö) Bileşen (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen tanı ve tedavi için hekiminize danışınız.

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Biyokimya Uzmanı
Profesör Dr. Ahmet VAR 

 

Whatsapp iletişim hatları fiyat alma ve yerinde hizmet, hafta içi 08:00 / 20:00 hafta sonu 08:00 / 19:00 arası hizmet vermektedir.

© Talatpasatip.com. Tüm Hakları Saklıdır.